Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

Aktuality

 

DAŇOVÁ SLEVA ZA UMÍSTNĚNÍ DÍTĚTE
v předškolním zařízení

uplatnění dle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů
legislativně upřesněno v §35bb odst. 1 zákona č.170/2017 Sb.,

o daních z příjmů

Vážení rodiče!

Pokud budete chtít uplatnit
slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení
(tedy školkovné)
,
vyžádejte si, prosím, ve své třídě formulář, který předvyplníte
a odevzdáte paní učitelce.

POZOR!

· Jen jeden z rodičů si může odečíst z daní náklady za umístění vyživovaného
dítěte v předškol. zařízení
(školné v MŠ).

· Sleva může být do výše minimální mzdy za r. 2019
tj. do 13 350 Kč za každé dítě.

· Sleva se uplatňuje jednorázově v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nárok na slevu je nutno doložit potvrzením z MŠ.

· Sleva nemůže být vyšší než vaše daňová povinnost (pokud bude vaše daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nemůžete využít slevu v plné výši).

· Tato sleva neovlivní jiné slevy (roční slevu na poplatníka,
ani slevu na dítě).

Výše plateb se bude podle skutečně zaplacených nákladů
u jednotlivých dětí lišit.
(V měsíci červenci bylo školné sníženo z důvodu omezení provozu, v srpnu se školné neplatilo – MŠ uzavřena ).

Pokud bylo dítě přijato v době prázdnin v jiné MŠ, kde platilo školné, můžete si tam potvrzení vyžádat.

 

Sleva na daně se počítá z plateb za školné. Pokud máte předškolní dítě, které od září neplatí školné,
započítává se mu pouze měsíce, kdy školné ještě platilo.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb