Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní


- Informace o provozu mateřské školy od 1.9.2021

- Informace ohledně návratu dětí do mateřské školy

 

 

Informace o provozu mateřské školy od 1.9.2021

 

- - -

 

Informace ohledně návratu dětí do mateřské školy

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat  o platných pravidlech platících pro vstup do mateřské školy po návratu ze zahraničí.

 

Zvláštní pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách

Mateřská škola neumožní osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s vysokým, velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s vysokým, velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.


Zvláštní pravidla pro děti v mateřských školách, které dovršily 6 let věku

Na tyto děti se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí:

· povinnost informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země)

 

· v případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Povinnost předložit výsledek testu mateřské škole se nevztahuje na očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění COVID. Pokud na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit.

 

 

Informace:

Ochranné opatření ze dne 30.7.2021 vydané Ministerstvem zdravotnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb