Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

KRIZOVÉ SITUCE V MŠ:

Vážení rodiče, v případě krizové situace v zařízení ( potopa, požár atd.), budou veškeré informace dostupné na webu města Zlín www.zlin.eu v sekci AKTUALITY.

 

Režim dne:

06.00 - 08.00  příchod dětí, přivítání, volné hry
08.00 - 09.20  spontánní a řízené činnosti
09.20 - 11.30  hygiena, ovocná přesnídávka, pobyt venku
11.30 - 12.15  hygiena, oběd
12.15 - 14.00  odpolední odpočinek s pohádkou
14.15 - 16.30  odp. svačinka, indiv. a skup.činnosti, odchod dětí domů

 

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ:
od 6.00 - 8.00 hod.

Rodič nebo jím pověřená osoba přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (očkování, nevolnost předešlý den, atd.) Dítě musí být bez teploty, silného nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů. Paní učitelka přebírá odpovědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče nebo jím pověřeného zástupce.

 

BEZPEČNOSTNÍ ČIPOVÝ SYSTÉM:

Mateřská škola bude v době příchodu a vyzvedávání dětí odemčena,
rodiče využívají pro vstup bezpečnostní čipy.

06.00 - 08.00 hod. - příchod dětí do MŠ.
Pozdější příchod nebo popř. omluvení dítěte, nahlaste, prosím, do 8.00 hod. (nejlépe sms )

12.00 - 12.30 hod. -
odchod dětí po obědě domů

14.15 - 16.30 hod. - odchod dětí


Děti vyzvedává zákonný zástupce, nebo jím písemně pověřená osoba.


 

Info pro rodiče


Najdete zde informace, které vám mohou pomoci orientovat se v problematice předškolního období.

Jaké dovednosti by mělo mít dítě při vstupu do mateřské školy, abychom předešli problémům a usnadnili dětem nástup a pobyt v mateřské škole (viz příloha). Pokud s některými dovednostmi má vaše dítě problém (uvedeno pro děti nejmladší ve věku 3, max. 4 roky), zapracujte, prosím, na jejich zkvalitnění a také na dalších ve spolupráci s učitelkami vašich dětí.

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co budou děti potřebovat v mateřské škole a čím vybavit nejen nové děti:

co-budou-deti-potrebovat.docx

 

20 vzkazů dětí, důležitých nejen pro rodiče:

vzkazy-rodicum.docx

 

 

 

 

Problematika zápisu do základní školy:

info-k-zapisu-do-zs.doc

skolni-zralost.doc

desatero-aneb-co-ma-dite-umet-pred-zS.doc

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb