Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

O MATEŘSKÉ ŠKOLE

- - -

Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Škola byla postavena a uvedena do provozu v listopadu r. 1975 jako první mateřská škola na nově budovaném sídlišti Jižní Svahy. Najdete ji v 1. etapě výstavby tohoto rozsáhlého sídliště s největší hustotou obyvatel ve Zlíně. Lokalita kolem MŠ je klidná, má optimální hustotu zástavby s bohatou vzrostlou zelení a okolními travnatými plochami.

 

Škola je velmi dobře přístupná ze všech částí sídliště a to jak MHD, tak samozřejmě autem nebo i pěším způsobem.
Pro pobyty venku využíváme převážně přilehlou školní zahradu.
V blízkém okolí je například základní škola, ZUŠ, DDM Astra, pošta, Univerzita T. Bati.

 

Výhodou je také možnost dobré (i pěší) dosažitelnosti centra města, včetně různých kulturních institucí, vlakového nádraží, ale i přírody (lesa, parků, okolí řeky apod.).

 

Celá mateřská škola, včetně vstupních prostor i nejbližšího okolí, je udržovaná a upravená. Budovy jsou zděné a přes své stáří velmi zachovalé. Každoročně jsou prováděny opravy dle aktuálních potřeb. Největšími opravami v posledních letech byla celková výměna všech oken a dveří, rekonstrukce všech dětských sociálních zařízení a vstupní haly. Samozřejmostí je průběžná výměna a modernizace vnitřního vybavení tříd od stolků a židlí, přes veškerý nábytek a vybavení hracích koutů tak, aby odpovídalo požadavkům bezpečnosti, hygieny, estetičnosti a praktičnosti. Také všechny šatny dětí již byly vybaveny novými skříňkami a lavicemi.

 

Opravou prošly i všechny čtyři balkony. Dva balkony v přízemí mohou děti využívat například k zájmovým činnostem u stolků, případně zde mohou i posvačit.

 

Školní zahrada poskytuje dětem po postupné rekonstrukci mnoho podnětů a zákoutí k pohybovému vyžití i k nejrůznějším hrovým činnostem. Původní dlážděné hřiště bylo kompletně vyměněno za nový polyuretanový povrch se zabudovanými hracími prvky. Tento bezpečný povrch nahradil také nevyhovující betonové komunikace v horní části zahrady a kolem bazénku. Pro jízdy i běh byl vytvořen velký dlážděný okruh. V prostoru zahrady je naistalováno mnoho různorodých dřevěných prvků, dvě ze tří pískovišť jsou nadstřešena. Zrekonstruované skladové prostory poskytují dostatek úložného místa a kulturní sociální zázemí pro děti. Nejnověji přibyl velký zastřešený altán, poskytující stín a zázemí pro hry dětí a celá zahrada byla nově oplocena.

 

Školní kuchyně po náročné a zdařilé celkové rekonstrukci odpovídá nejnovějším požadavkům a předpisům. Je vybavena moderními spotřebiči a nerezovým nábytkem. Všechny výdejny pokrmů u tříd jsou také kompletně zrekonstruovány a nově vybaveny.

 

Po několika letech přerušení je opět v provozu 4. třída. Veškeré vybavení této třídy a přilehlých prostor je nové, moderní, účelné a vkusné.

 

Popis školy:

2 jednopatrové pavilony se společnou vstupní halou 
- mezi pavilony je uzavřené atrium s kanceláří
- součástí MŠ je samostatná školní jídelna (kuchyň) v suterénu školy
- školní zahrada sousedí s budovou školy
- přímo v budově MŠ je sauna se sprchovací místností

 

 

Mateřská škola má v provozu 4 třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věku:

1.třída  "MYŠIČKY" ........(děti 3-4 leté)             
2.třída  "JEŽEČCI" .........(zpravidla děti 3-5 leté)

3. třída "ZAJÍČCI" ..........( zpravidla děti 4-6 leté)             
4. třída "MEDVÍDCI" .......(děti 5-7 leté)

 

- - -

 

Mimo předškolní vzdělávání podle PV RVP nabízíme také 
DOPLŇKOVÉ AKTIVITY :

 

- hravá angličtina - seznamování se základy anglického jazyka

- saunování - přímo v mateřské škole

- keramické dílny (v MŠ keramická pec)

- logopedická prevence

- plavecké kurzy

- množství kulturních akcí přímo v MŠ nebo mimo ni
(divadelní představení, hudební nebo kouzelnické vystoupení,
koncerty, výstavy.....)

- akce pro rodiče (besídky s vystoupením, společné tvoření apod.)

- možnost využití nabídky činností DDM Astra, sousedící s naší školkou

 

Jsme zapojeni do projektů:

 

ŠABLONY

- - -

 

MAP

- - -

 

ŠABLONY III.

- - -

 

DIGITALIZACE

- - -

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

- - -

 

CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

- - -

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb