Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

O školce

- - -

Popis školy:

- 2 jednopatrové pavilony se společnou vstupní halou
- mezi pavilony je uzavřené atrium s kanceláří
- součástí MŠ je samostatná školní jídelna (kuchyň) v suterénu školy

- školní zahrada sousedí s budovou školy

- přímo v budově MŠ je sauna se sprchovací místností

 

Mateřská škola má v provozu 4 třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věku:

1.třída  "MYŠKY"       (větš. děti 3-4 leté)            - 1. pavilon dole
2.třída  "JEŽEČCI"    (větš. děti 4-5 leté)            - 1. pavilon nahoře

3. třída "ZAJÍČCI"     (větš. děti 5-6 leté)            - 2. pavilon dole
4. třída "MEDVÍDCI"  (děti 5-6 leté a starší)        - 2. pavilon nahoře

 

Mimo předškolní vzdělávání podle PV RVP nabízíme také DOPLŇKOVÉ AKTIVITY jako:

- hravá angličtina - seznamování se základy anglického jazyka

- možnost saunování přímo v mateřské škole

- logopedickou prevenci

- prodloužený den s přepáním v MŠ

- plavecké kurzy v centru NEKKY na Jižních Svazích

- množství kulturních akcí přímo v MŠ nebo mimo ni (divadelní představení, hudební nebo

kouzelnické vystoupení, koncerty, předváděcí akce s besedou, výstavy apod.)

- akce pro rodiče (besídky s vystoupením, společné tvoření apod.)

- možnost využití nabídky činností DDM Astra, sousedící s naší školkou

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Škola byla postavena a uvedena do provozu v listopadu r. 1975 jako první mateřská škola na nově budovaném sídlišti Jižní Svahy. Najdete ji v 1. etapě výstavby tohoto rozsáhlého sídliště s největší hustotou obyvatel ve Zlíně. Lokalita kolem MŠ je klidná, má optimální hustotu zástavby s bohatou vzrostlou zelení a okolními travnatými plochami.

Škola je velmi dobře přístupná ze všech částí sídliště a to jak MHD, tak samozřejmě autem nebo i pěším způsobem.
Pro pobyty venku využíváme převážně přilehlou školní zahradu.
V blízkém okolí je například základní škola, ZUŠ, DDM Astra, pošta, Univerzita T. Bati.

Výhodou je také možnost dobré (i pěší) dosažitelnosti centra města, včetně různých kulturních institucí, vlakového nádraží, ale i přírody (lesa, parků, okolí řeky apod.).

Celá mateřská škola, včetně vstupních prostor i nejbližšího okolí, je udržovaná a upravená. Budovy jsou zděné a přes své stáří velmi zachovalé. Každoročně jsou prováděny opravy dle aktuálních potřeb. Největšími opravami v posledních letech byla celková výměna všech oken a dveří, rekonstrukce všech dětských sociálních zařízení a vstupní haly. Samozřejmostí je průběžná výměna a modernizace vnitřního vybavení tříd od stolků a židlí, přes veškerý nábytek a vybavení hracích koutů tak, aby odpovídalo požadavkům bezpečnosti, hygieny, estetičnosti a praktičnosti. Také všechny šatny dětí již byly vybaveny novými skříňkami a lavicemi.

Opravou prošly i všechny čtyři balkony. Dva balkony v přízemí mohou děti využívat například k zájmovým činnostem u stolků, případně zde mohou i posvačit.

Školní zahrada poskytuje dětem po postupné rekonstrukci mnoho podnětů a zákoutí k pohybovému vyžití i k nejrůznějším hrovým činnostem. Původní dlážděné hřiště bylo kompletně vyměněno za nový polyuretanový povrch se zabudovanými hracími prvky. Tento bezpečný povrch nahradil také nevyhovující betonové komunikace v horní části zahrady a kolem bazénku. Pro jízdy i běh byl vytvořen velký dlážděný okruh. V prostoru zahrady je naistalováno mnoho různorodých dřevěných prvků, dvě ze tří pískovišť jsou nadstřešena. Zrekonstruované skladové prostory poskytují dostatek úložného místa a kulturní sociální zázemí pro děti. Nejnověji přibyl velký zastřešený altán, poskytující stín a zázemí pro hry dětí a celá zahrada byla nově oplocena.

Školní kuchyně po náročné a zdařilé celkové rekonstrukci odpovídá nejnovějším požadavkům a předpisům. Je vybavena moderními spotřebiči a nerezovým nábytkem. Všechny výdejny pokrmů u tříd jsou také kompletně zrekonstruovány a nově vybaveny.

Po několika letech přerušení je opět v provozu 4. třída. Veškeré vybavení této třídy a přilehlých prostor je nové, moderní, účelné a vkusné.

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb