Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

AKCE

 

KVĚTEN 2024

 

7.5.2024 v 15.30 hod.

1. TŘÍDA MYŠIČKY

Besídka pro maminky

- - -

 

10.5.2024 v 9.00 hod.

2. TŘÍDA JEŽEČCI

BASKETBAL

 

13.5. - 17.5.2024

VŠECHNY TŘÍDY

BAREVNÝ TÝDEN

- - -

 

15.5.2024 v 10.30 hod.

3. TŘÍDA ZAJÍČCI

Projekt - Sportování pro MŠ - TENIS

 

21.5.2024 v 10.30 hod.

VŠECHNY TŘÍDY

Divadlo v MŠ - PRAVIDLA NESLUŠNÉHO CHOVÁNÍ

 

22.5.2024 v 10.30 hod.

3. TŘÍDA ZAJÍČCI

Projekt - Sportování pro MŠ - BASKETBAL

 

23.5.2024 od 8.30 hod.

VŠECHNY TŘÍDY

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

24.5.2024 v 10.00 hod.

4. TŘÍDA MEDVÍDCI

BASKETBAL

 

29.5.2024 v 10.30 hod.

4. TŘÍDA MEDVÍDCI

Projekt - Sportování pro MŠ - BASKETBAL

 

30.5.2024 ZRUŠENO

VŠECHNY TŘÍDY

DIVADLO V MŠ - ČERVENÁ KARKULKA

 

 

ČERVEN 2024

 

4.6.2024

VŠECHNY TŘÍDY

Den dětí - POHÁDKOVÝ KARNEVAL

( karnevalové masky, diskotéka, zábavné pohádkové soutěže na školní zahradě, zmrzlina)

- - -

 

5.6.2024 v 10.30 hod.

3. TŘÍDA ZAJÍČCI

Projekt - Sportování pro MŠ -BASKETBAL

 

6.6.2024 v 15.00 hod.

2. TŘÍDA JEŽEČCI

Besídka pro rodiče - JAK ŠEL ROK - pásmo písniček a říkanek

- - -

 

12.6.2024 v 10.30 hod.

3. TŘÍDA ZAJÍČCI

Projekt - Sportování pro MŠ -BASKETBAL

 

13.6.2024

VŠECHNY TŘÍDY

DIVADLO V MŠ - ČERVENÁ KARKULKA

 

14.6.2024 v 9.00 hod.

2. TŘÍDA JEŽEČCI

BASKETBAL

 

18.6.2024 v 15.00 hod.

3. TŘÍDA ZAJÍČCI

Besídka pro rodiče - Zajíčkův rok

- - -

 

18.6.2024 v 15.00 hod.

4. TŘÍDA MEDVÍDCI

Besídka pro rodiče - Skřítkův rok

- - -

 

19.6.2024

VŠECHNY TŘÍDY

AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ

Děti zažijí neopakovatelný zážitek s africkým bubnováním. Vyzkouší si různé druhy bubnů a perkusí z celého světa zábavnou formou ( hudební a pohybové aktivity).

- - -

20.6.2024 v 8.00 hod.

VŠECHNY TŘÍDY

Školní výlet

- - -

 

24.6.2024 v 8.30 hod.

4. TŘÍDA MEDVÍDCI

DOPRAVNÍ HRIŠTĚ MALENOVICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojili jsme se do těchto projektů:


PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

- - -

 

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý
a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí
v naší mateřské škole dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.

Pravidelné čtení dítěti:

  • - vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • - podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • - učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • - rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • - formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • - rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • - je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěteSVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.
U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat.
Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak
jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu se děti učí vnímat pohyb
jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které
je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

- - -


ŠABLONY III.

Cílem výzvy ( šablon) je rozvoj mateřských a základních škol formou projektů. Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT.

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

- - -


MAP- - -

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb