Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

AKCE
Školní rok 2021/2022

 

Přihlášené děti

19.1.2022 v 15.30 - 16.15 hod. kroužek VESELÁ FLÉTNIČKA

- - -

 

Všechny třídy

20.1.2022
Divadelní představení
v MŠ - "Pohádky z ledničky

 

Přihlášené děti

20.1.2022 v 15.30 - 16.00 hod. kroužek ANGLIČTINA

- - -

 

Přihlášené děti

26.1.2022 v 8.00 hod. Lyžařská školka

 

Přihlášené děti

27.1.2022 v 15.30 - 16.00 hod. kroužek ANGLIČTINA

- - -

Přihlášené děti

28.1.2022 v 8.00 hod. Lyžařská školka

 

Všechny třídy

31.1.2022
Kouzelnické představení
v MŠ - "Kouzlení s klaunem"

 

 

Přihlášené děti

2.2.2022 v 15.30 - 16.15 hod. kroužek VESELÁ FLÉTNIČKA

- - -

 

Přihlášené děti

3.2.2022 v 15.30 - 16.00 hod. kroužek ANGLIČTINA

- - -

 

Přihlášené děti

10.2.2022 v 15.30 - 16.00 hod. kroužek ANGLIČTINA

- - -

Přihlášené děti

16.2.2022 v 15.30 - 16.15 hod. kroužek VESELÁ FLÉTNIČKA

- - -

 

Přihlášené děti

17.2.2022 v 15.30 - 16.00 hod. kroužek ANGLIČTINA

- - -

 

Přihlášené děti- předškolní děti

17.2.2022 v 8.30 hod. Orientační diagnostika nadání
Ve spolupráci se školním psychologem z 11. ZŠ Malenovice.

 

Přihlášené děti

24.2.2022 v 15.30 - 16.00 hod. kroužek ANGLIČTINA

- - -

 

Předškolní děti

31.3.2022 Návštěva z Městské policie Zlín
- pro předškolní děti - bezpečnost
( cesta do školy a ze školy, co se může stát, jízda na kole, hřiště, když jsi doma sám, jak řešit nebezpečné situace... atd.)

 

 

 

 

- - -

- - -

 

Zapojili jsme se do těchto projektů:


PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

- - -

 

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý
a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí
v naší mateřské škole dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.

Pravidelné čtení dítěti:

  • - vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
  • - podílí se na emočním rozvoji dítěte
  • - učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově
  • - rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení
  • - formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
  • - rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení
  • - je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěteSVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.
U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat.
Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak
jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu se děti učí vnímat pohyb
jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které
je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

- - -


ŠABLONY III.

Cílem výzvy ( šablon) je rozvoj mateřských a základních škol formou projektů. Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT.

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

- - -


MAP

- - -

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb