Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

PLATBY

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VŽDĚLÁVÁNÍ 2021 - 2022

 

Výše úplaty za vzdělání  je  pro nový  školní  rok  2021 / 2022 stanovena výpočtem v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č.14/2005 Sb.
o předškolním vzdělání ve znění pozdějších předpisů ve výši
453,- Kč měsíčně.

 

Děti, které k 31.8.2021 dosáhly pěti let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

Školné se platí na začátku měsíce, stravné se platí zpětně.
( příklad: 15.10. zaplatíte školné za říjenstravné za měsíc září)

Pitný režim je zajištěn po celý pobyt dítěte v MŠ.

Děti, které dovrší v průběhu školního roku 2021/2022 sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7-10 let.

Úřední dny vedoucí školní jídelny: úterý – čtvrtek  8.00 – 15.00 hod. nebo dle telefonické domluvy, na tel. čísle 577 141 209  ( paní Zálešáková )

 

- - -

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2020 / 2021 - Stravné + školné

- - -

 

 

Dle novely č.564/2006 § 6 probíhá vyúčtování školného a stravného takto:

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena ve výši 495 Kč. Děti, které k 31.8.2020 dosáhly pěti let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Školné se platí ve stávajícím měsíci.
( příklad: 15.10. zaplatíte školné za říjen – školné se platí na měsíc dopředu + stravné - se platí zpětně - za měsíc září)

 

Pitný režim je zajištěn po celý pobyt dítěte v MŠ.

Děti, které dovrší v průběhu školního roku 2020/2021 sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7-10 let.

 

Úřední dny vedoucí školní jídelny: úterý – čtvrtek  8.00 – 15.00 hod. nebo dle telefonické domluvy, na tel. čísle 577 141 209  ( paní Zálešáková )

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb